Văn bản pháp luật
CÔNG VĂN SỐ 955/UBND-KT UBND Tỉnh Cần Thơ
V/v thực hiện “ Quy trình xác thực chống hàng giả ” trên địa bàn UBND tỉnh Cần Thơ.
Ngày ban hành
: 16/05/2013
Trạng thái
KẾ HOẠCH 99/KH- MTTW-BCĐTWCVĐ
KẾ HOẠCH triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo CVĐ: “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 định hướng 2016
Ngày ban hành
: 16/05/2013
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN