Cơ sở đã đăng ký
    18/12/2023
Hà Nội
    15/12/2023
Vĩnh Long
    22/09/2023
Bắc Giang
    22/09/2023
Bắc Giang
    22/09/2023
Bắc Giang
242 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    16/06/2024
Đồng Nai
    04/02/2024
Hưng Yên
    04/02/2024
Hưng Yên
    03/10/2023
Hà Nội
    19/04/2023
Hà Nội
51 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    19/03/2024
Cần Thơ
    19/03/2024
Cần Thơ
    19/03/2024
Cần Thơ
    19/03/2024
Cần Thơ
    19/03/2024
Cần Thơ
88 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
1 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
1 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    15/05/2021
Cần Thơ
    15/05/2021
Cần Thơ
2 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    22/03/2023
Đắk Lắk
    20/03/2023
Đắk Lắk
    16/03/2023
Trà Vinh
    16/03/2023
Hậu Giang
    13/03/2023
Hà Nội
5 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh


Quần đảo Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh Cần thơ Hà Nội Đà Nẵng