Hỏi & đáp

1. Ai có thể đăng ký tham gia Hệ thống này?

Bất cứ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hay hợp tác xã nào cũng có thể đăng ký tham gia hệ thống.

Trong đó, Khi tham gia, các đơn vị, tổ chức cá nhân cần tuân thủ quy định quy tắc hiện hành.

2. Chi phí tham gia hệ thống là bao nhiêu?

Đối với các đơn vị, tổ chức cá nhân là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ gia đình, trang trại.... đạt tiêu chuẩn chất lượng, có đầy đủ hồ swo pháp lý, giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hoặc ký cam kết và nằm trong danh sách quản lý của các cấp được hỗ trợ tham gia hệ thống miễn phí (gia đoạn 2021-2022).

Đối tượng người tiêu dùng, khách hàng đăng ký là thành viên của Hệ thống đăng ký hoàn toàn miễn phí khi tuân thủ các quy tắc, quy định khi tham gia mua bán trao đổi trên Hệ thống này.

3. Câu hỏi 1

trả lời câu hỏi 1