Văn bản pháp luật
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Ngày ban hành
: 22/06/2021
Trạng thái
CÔNG VĂN SỐ 955/UBND-KT UBND Tỉnh Cần Thơ
V/v thực hiện “ Quy trình xác thực chống hàng giả ” trên địa bàn UBND tỉnh Cần Thơ.
Ngày ban hành
: 16/05/2013
Trạng thái
KẾ HOẠCH 99/KH- MTTW-BCĐTWCVĐ
KẾ HOẠCH triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo CVĐ: “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 định hướng 2016
Ngày ban hành
: 16/05/2013
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN