HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333
Ngày duyệt hồ sơ: 3/22/2023 12:00:00 AM
Thị trấn Ea Knốp,
Đắk Lắk
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 1
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK
Ngày duyệt hồ sơ: 3/20/2023 12:00:00 AM
Xã Ya Tờ Mốt,
Đắk Lắk
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 1
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ
Ngày duyệt hồ sơ: 3/16/2023 12:00:00 AM
Phường Hiệp Thành,
Hậu Giang
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 5
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH
Ngày duyệt hồ sơ: 3/16/2023 12:00:00 AM
Xã Lưu Nghiệp Anh,
Trà Vinh
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 2
Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan
Ngày duyệt hồ sơ: 3/2/2023 12:00:00 AM
Xã Thạch Quảng,
Thanh Hóa
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 1
LỌC THÔNG TIN